Főoldal Menü megjelenítése/elrejtése

LengyelországSzülői értekezlet leendő diákok szüleinek

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. május 23-án kedden 17 órakor a leendő 9.-es tanulók szüleinek értekezletet tartunk, melyen bemutatjuk az osztályfőnököket, tájékoztatást adunk az aktuális tennivalókról, a beiratkozásról.
Részvételük fontos, mert ez alkalommal olyan papírokat osztunk ki, melyeket a beiratkozáskor kitöltve kell visszahozni. Így akadályoztatásuk esetén célszerű megbízni valakit az Önök helyettesítésével.
Az értekezlet helye: 1117 Budapest, Váli u. 1. tornaterem.

A beiratkozás időpontja: 2017. június 22. csütörtök 9.00 – 13.00

A szülői értekezlet ideje alatt a gólyatábor szervezői a leendő 9.-es tanulókat is izgalmas, vidám feladatokkal várják, tökéletes alkalmat kínálva az ismerkedésre.

Sok szeretettel várjuk Önöket!

A 9.A és B osztály tanulóinak az angol szintfelmérő teszt május 24-én 15 órakor lesz a 107-es és 106-os teremben. Azokat a diákokat, akik nem jelennek meg, a gyengébb illetve a kezdő csoportba osztjuk be.

TÁJÉKOZTATÓKIFIR egyeztetett felvételi jegyzék-hivatalos végeredmény 2017

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Nagy örömmel értesítem Önöket, hogy az alábbi tanulók nyertek felvételt az Újbudai József Attila Gimnáziumba a 2017/2018-as tanévre.

FELVÉTELI JEGYZÉK

Tájékoztatom Önöket, hogy 2017. május 23-án kedden 17 órakor a leendő 9.-es tanulók szüleinek értekezletet tartunk, melyen bemutatjuk az osztályfőnököket, tájékoztatást adunk az aktuális tennivalókról, a beiratkozásról.
Az értekezlet helye: 1117 Budapest, Váli u. 1. tornaterem.

A beiratkozás időpontja: 2017. június 22. csütörtök 9.00 – 13.00

Tisztelt Szülő!

Amennyiben gyermeke nem nyert felvételt, felhívom figyelmét, hogy az Nkt. 37. §-a alapján Ön a döntés ellen jogorvoslattal élhet. Az erre vonatkozó kérelmet a gimnázium igazgatójának, Juhász Andrásnak kell címezni, beadási határidő 2017. május 3.

A felvételről illetve az elutasításról szóló értesítést 2017. április 26-ától lehet átvenni a gimnázium portáján, 8.00 és 15.00 között. Azoknak, akik borítékot juttattak el hozzánk, az eredményt természetesen postázzuk.

Budapest, 2017. április 19.

Üdvözlettel:
Juhász András igazgatóIngyenes tankönyv igénylése - fontos információ

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy az ingyenes tankönyvek igénylési határideje jogszabálymódosítás miatt 2017. júniusról 2017. április 20-ra változott.
Kérjük Önöket, hogy igénylésük kitöltésekor ezt vegyék figyelembe!
Az április 20-a utáni dátummal beadott igénylések érvénytelenek.
Juhász András, igazgató'JELET HAGYNI' Tanulmányi verseny

A Pályázati kiírás : LETÖLTHETŐJelet hagyni tanulmányi verseny kiírása angol nyelvből

Letölthető anyagok :

1-es

2-esAz ebédbefizetés rendje

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ebédcsekkek minden hónap 5-15. napjáig vehetők át a gazdasági irodában. A pénzt a csekken jelzett időpontig kell befizetni, a szelvényt a gazdasági irodában bemutatni. Aki nem veszi át a csekket, automatikusan kikerül a rendszerből, rendelése lemondásra kerül.
Figyelem!
Az átvett csekk be nem fizetése nem jelenti az ebéd lemondását. Ez ügyben külön szólni kell.
Amennyiben a tanuló ismét ebédelni szeretne a következő hónapban, a fentebb megjelölt napokon jelezheti.Tisztelt Szülők !

Amennyiben hozzájárulnak, hogy gyermekük az ebédszünetben elhagyja az iskola épületét, az alábbi kérvényt (18 évet betöltött diákok esetében is) legyenek szívesek kitöltve visszaküldeni!


KÉRVÉNYSportolói felmentés heti 2 testnevelésóra alól

Tisztelt Szülők!
A KT.27.§ (11/c) pontjának szabályozása értelmében heti két testnevelési óra alól felmentés adható azon tanulók részére, akik versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolással, egyesületi tagsággal vagy amatőr sportoló sportszerződéssel rendelkeznek, s emellett a 2015/2016-os tanévre érvényes versenyengedéllyel, valamint az egyesületük által kiállított igazolással bírnak.

Úszásoktatás alól csak a vízi sportot űző tanuló kérhet felmentést.
Külön szülői engedély szükséges, ha a felmentés ideje alatt a tanuló szeretné elhagyni az iskola épületét.

A leadás határideje: 2017. február 20.
A nyomtatványt a testnevelő tanárnál kell leadni.

Testnevelés munkaközösség

A nyomtatvány LETÖLTHETŐA 2016/2017. tanév legfontosabb dátumai

A dokumentum itt MEGTEKINTHETŐJAG „JELET HAGYNI” Alapítvány - adó 1%

JAG „JELET HAGYNI” Alapítvány

Tisztelt Szülők, kedves Látogatók!
Kérjük, továbbra is támogassák adójuk 1%-ával diákjaink fejlődését, és szívből köszönjük eddigi áldozatos segítségüket!

Adószám: 19671176-1-43

Az alapítvány részletes profilját megtalálják az Alapítványaink menüpont alatt.
Lengyelország