Főoldal Menü megjelenítése/elrejtése

Lengyelország" Az ember életének ez a legjava, a szeretet és jóság..."

Az Age of Hope Alapítvány minden évben karácsony előtt szervez egy akciót, melyben iskolánk is részt vesz évek óta, szinte hagyományszerűen. Az összefogás célja, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek is kapjanak karácsonyra ajándékot. A csomagok, összesen 60 darab, játékokat, könyveket, vitaminokat rejtettek.

Az ajándékokat az Age of Hope Alapítvány személyesen szokta átadni, az idén néhány diákunknak ( Reusz Panka 9.C, Marsi Gréta 10.D, Gábor Panna Rebeka 10.D, Handl Gergely 11.A, Sigmond Tamás 12.B, Jónás Tamás 12.B) lehetősége adódott velük tartani Borsodba. A találkozás maradandó élményt jelentett mindenkinek. Erről vallanak az alábbi képek :

Látogasson el az ESEMÉNYEK FOTÓI menüpontba !Központi írásbeli vizsga 2017

Az írásbeli vizsga időpontja: 2017. január 21. szombat 10 óra

A vizsga 2x45 percet vesz igénybe, közben 15 perc szünettel.
Megjelenés 9.30-kor. A terembeosztást a bejárattal szemben elhelyezett hirdetőtáblán találják a diákok, kiknek személyazonosságuk igazolására fényképpel ellátott diák- vagy személyigazolványt kell magukkal hozni. A felvételi során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható, a feladatlapokat (a rajzoktól eltekintve) kék vagy fekete tintával kell kitölteni.
Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a zavartalan munka érdekében gyermeküket csak a földszinti bejáratig kísérjék.
2017. 01. 26-án 14 órától azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző alkalommal nekik fel nem róható, alapos ok (betegség, váratlan közlekedési nehézség) miatt nem tudtak részt venni az előző írásbelin. Esetükben írásbeli igazolást kérünk.
A központi írásbeli vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk!

Kérjük Önöket, hogy amennyiben a tanuló sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, a szakértői véleményben rögzített használható segédeszközét (számológép, laptop szövegszerkesztő programmal) hozza magával!

Az Újbudai József Attila Gimnáziumban írt, kijavított írásbeli dolgozatokat kizárólag

2017. február 3-án (pénteken) 8-16 óráig

lehet megtekinteni. A megtekintéskor a vizsgázó a feladatlapokról kézzel vagy elektronikus módon másolatot készíthet, illetve térítés ellenében a dolgozatról másolatot kérhet.
A vizsgázó és szülője kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén 2017. február 6-án 16 óráig írásban észrevételt tehet az iskolában. A határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Ez utóbbi benyújtási határideje jogvesztő.
Az írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot 2017. február 3-án (pénteken) 8-16 óráig adjuk át a tanulóknak vagy szüleiknek. Ennek eredeti példányát a jelentkező megőrzi, fénymásolatát csatolnia kell a középiskolai jelentkezési lapjához. A másolat hitelesítése nem kötelező.
A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg.'JELET HAGYNI' Tanulmányi verseny

A Pályázati kiírás : LETÖLTHETŐNO PARA stresszkezelő csoport

A november 10-én induló csoportba várom szeretettel a Nyek-es, 9. és 10. évfolyamos diákokat! Bővebb információk a plakáton, jelentkezés nálam személyesen vagy e-mailben
(jagpszichologus@gmail.com). A csoport létszáma korlátozott.

Abermann Júlia iskolapszichológusJelet hagyni tanulmányi verseny kiírása angol nyelvből

Letölthető anyagok :

1-es

2-esAz '56-os forradalom 60. évfordulójára diákjaink által készített kisfilmek

Az ebédbefizetés rendje

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ebédcsekkek minden hónap 5-15. napjáig vehetők át a gazdasági irodában. A pénzt a csekken jelzett időpontig kell befizetni, a szelvényt a gazdasági irodában bemutatni. Aki nem veszi át a csekket, automatikusan kikerül a rendszerből, rendelése lemondásra kerül.
Figyelem!
Az átvett csekk be nem fizetése nem jelenti az ebéd lemondását. Ez ügyben külön szólni kell.
Amennyiben a tanuló ismét ebédelni szeretne a következő hónapban, a fentebb megjelölt napokon jelezheti.Kikötő

Kedves Diákok!

Hívunk Titeket minden hónapban egyszer egy tartalmas beszélgetésre egy tea mellett! A Kikötő, ahogy neve is mutatja, egy olyan hely, ahova bármikor kiköthetsz, amikor időd engedi. Egy kötetlen program, amire akkor jössz, ha időd és kedved van hozzá. Azon a szerdán egy kicsit eltávolodunk a hétköznapjainktól, és a minket érdeklő kérdésekről beszélgetünk. Ti magatok dönthetitek el, hogy aznap miről szeretnétek beszélgetni, de természetesen mi is ajánlunk Nektek szerintünk érdemes témákat. Itt nincsenek rossz kérdések és nincsenek egyértelmű válaszok!
Gyere és köss ki a könyvtárban!


További információt a mellékelt plakáton, illetve Abermann Júlia iskolapszichológusnál vagy Székely Andrea könyvtárosnál találsz.Tisztelt Szülők !

Amennyiben hozzájárulnak, hogy gyermekük az ebédszünetben elhagyja az iskola épületét, az alábbi kérvényt (18 évet betöltött diákok esetében is) legyenek szívesek kitöltve visszaküldeni!


KÉRVÉNYSportolói felmentés heti 2 testnevelésóra alól

Tisztelt Szülők!
A KT.27.§ (11/c) pontjának szabályozása értelmében heti két testnevelési óra alól felmentés adható azon tanulók részére, akik versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolással, egyesületi tagsággal vagy amatőr sportoló sportszerződéssel rendelkeznek, s emellett a 2015/2016-os tanévre érvényes versenyengedéllyel, valamint az egyesületük által kiállított igazolással bírnak.

Úszásoktatás alól csak a vízi sportot űző tanuló kérhet felmentést.
Külön szülői engedély szükséges, ha a felmentés ideje alatt a tanuló szeretné elhagyni az iskola épületét.

A leadás határideje: 2016. szeptember 16.
A nyomtatványt a testnevelő tanárnál kell leadni.

Testnevelés munkaközösség

A nyomtatvány LETÖLTHETŐA 2016/2017. tanév legfontosabb dátumai

A dokumentum itt MEGTEKINTHETŐJAG „JELET HAGYNI” Alapítvány - adó 1%

JAG „JELET HAGYNI” Alapítvány

Tisztelt Szülők, kedves Látogatók!
Kérjük, továbbra is támogassák adójuk 1%-ával diákjaink fejlődését, és szívből köszönjük eddigi áldozatos segítségüket!

Adószám: 19671176-1-43

Az alapítvány részletes profilját megtalálják az Alapítványaink menüpont alatt.LIPDUB


Lengyelország